Ons aanbod

Het BAC biedt uitstekende expertise op het gebied van beleggingsadvisering. Hierdoor krijgt én behoudt u een helder inzicht in uw persoonlijke financiële situatie en de te voeren beleggingsstrategie.

 

Door goed naar u te luisteren en uw doelstellingen te vertalen naar maatwerk, helpen wij bij het realiseren van uw wensen en financiële doelen, en dat geeft rust.


 

Bij het BAC geloven we sterk in de toegevoegde waarde van persoonlijk contact en maatwerkadvies. Aan de basis van onze dienstverlening ligt een zorgvuldige inventarisatie van uw beleggingsdoelstellingen en uitgangspunten, uw kennis en ervaring met beleggen en uw financiële situatie. Na deze inventarisatie bepalen wij samen met u welk risicoprofiel passend is. Dit overeengekomen risicoprofiel vormt de basis voor ons advies.

 

Om in ons advies tot een optimale verdeling te komen tussen risico en rendement, passend bij uw profiel, adviseren wij uw beleggingen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën en regio's. Bij de advisering over de invulling van uw portefeuille maken wij gebruik van zowel actieve als passieve beleggingsfondsen en selecteren deze op basis van een integrale afweging tussen rendement, risico en kosten. Het doel van ons selectiebeleid is om de beleggingsfondsen met de meeste toegevoegde waarde te adviseren.

 

Wilt u meer over ons beleggingsbeleid weten? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Wij nemen de tijd om ons beleggingsadvies uitgebreid met u door te nemen en toe te lichten, waarna u zelf besluit of u het advies opvolgt. U houdt dus volledig de beschikking en de regie over uw vermogen. Wel zo'n veilig gevoel. Onze dienstverlening eindigt echter niet na het initiële beleggingsadvies, maar begint dan eigenlijk pas.

 

Het onderhouden van uw portefeuille is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening. Financiële markten veranderen continue en ook in uw persoonlijke situatie kunnen zich significante wijzigingen voordoen. Wij adviseren daarom om ieder kwartaal samen de ontwikkelingen en samenstelling van de portefeuille door te nemen. Zo blijft u optimaal geïnformeerd en uw portefeuille in lijn met de doelstelling en het afgesproken risicoprofiel.

 

Eén keer per jaar spreken we af voor een 'groot onderhoud', waarbij we uitgebreider stilstaan bij de ontwikkelingen in de portefeuille en uw persoonlijke situatie, wensen en doelstellingen actualiseren. Uiteraard evalueren wij ook samen met u onze dienstverlening om deze, waar nodig, verder te optimaliseren.

 

Wij hopen dat u met deze informatie een goed beeld heeft gekregen van onze dienstverlening en maken graag persoonlijk kennis met u voor een vrijblijvend gesprek over onze dienstverlening.

 


Wilt u meer weten?

Bel 06-81 625 325 of 06-14 69 59 58 voor een afspraak of stuur een email.