Ons tarief

 

Aan iedere vorm van beleggen zijn kosten verbonden. Wij vinden het belangrijk om u zorgvuldig te informeren over de vergoeding die wij vragen voor onze dienstverlening. De kosten van beleggen hebben namelijk een directe invloed op uw netto beleggingsresultaat.

 

In onze bedrijfsvoering en advisering sturen wij actief op het beheersen van de kosten. Hierdoor zijn wij in staat een aantrekkelijk tarief te hanteren wat een positief effect heeft op uw te verwachten rendement!


 

Wanneer u gaat beleggen is het van groot belang dat u niet alleen naar het rendement kijkt, maar ook goed naar de kosten. Zeker op lange termijn kunnen de jaarlijkse beleggingskosten een groot effect hebben op de vermogensontwikkeling binnen uw beleggingsportefeuille.

 

Door onze kleinschalige, efficiënte en kostenbewuste bedrijfsinrichting hebben wij in tegenstelling tot veel andere aanbieders, waaronder de banken, niet te maken met torenhoge overheadkosten. Dit maakt dat wij een zeer concurrerende adviesvergoeding kunnen hanteren voor onze dienstverlening. Waar de meeste aanbieders een vast percentage over uw vermogen in rekening brengen, betaalt u aan het BAC een vaste vergoeding per kwartaal. De hoogte hiervan is afhankelijk van:

  • de hoogte van het vermogen waarover wordt geadviseerd;
  • complexiteit van uw financiële situatie;
  • het door u gewenste serviceniveau.

Wij zijn van mening dat deze vorm van tarifering recht doet aan de werkzaamheden die wij voor u verrichten. Wij verlenen een maatwerkdienst en hanteren daarom ook een maatwerktarief. Dit in tegenstelling tot een (vast) percentage over uw vermogen, waar u bij € 600.000,- wel drie keer zoveel betaalt als bij een vermogen van € 200.000,-. Deze vorm van tarifering staat naar onze mening niet in verhouding tot de extra werkzaamheden.

 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen, hanteren we een minimumtarief van € 1.500,- per jaar, inclusief btw. We factureren u daarbij ieder kalenderkwartaal achteraf. Voor ons initiële advies aan het begin van onze adviesrelatie brengen we éénmalig € 750,- in rekening. Dit bedrag wordt verrekend met het tarief over het eerste jaar. Vervolgens betaalt u ieder kwartaal het afgesproken tarief.

 

Naast onze adviesvergoeding zijn er bij beleggen ook nog andere kosten waar u rekening mee moet houden. Via onderstaande link geven we u een overzicht van de totaal te verwachten kosten die verband houden met beleggen uitgesplitst in de kosten voor onze dienstverlening en alle overige beleggingskosten op jaarbasis.

 


Benieuwd naar uw maatwerktarief?